16 Ekim 2008 Perşembe

Bilim Tarihi Dersi

Bilim Tarihi dersi için kullanacağımız kitabın içindekiler bölümü aşağıdadır. Bilim Tarihi

Colin A. Ronan

Çeviri: Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu 
Prof. Dr. Feza Günergur

Sayfa Sayısı: 612
Boyutları: 19 x 24 cm 
ISBN 975-403-275-0

İçindekiler
TÜBİTAK Başkanı'nın Sunusu  
        
Giriş
                                     
BÖLÜM I
Bilimin Kaynakları
5

BÖLÜM II
Eski Yunan'da Bilim
65

BÖLÜM III
Eski Çin'de Bilim
137

BÖLÜM IV
Hindistan'da Bilim
207

BÖLÜM V
İslam Medeniyetinde Bilim
223

BÖLÜM VI 
Roma'da ve Ortaçağ'da Bilim
273

BÖLÜM VII
Rönesans'tan Bilim Devrimi'ne
301

BÖLÜM VIII
On Yedinci ve On Sekizinci Yüzyıllarda Bilim
373

BÖLÜM IX
On Dokuzuncu Yüzyılda Bilim
465

BÖLÜM X
Yirminci Yüzyılda Bilim
533

Teşekkür ederim
587 

Kaynakça
589

Dizin
591


Yukarıdaki numaralar sayfa numaralarıdır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder